• Codi: AP0250-N
  • Família Professional:
  • Duració: 75

 

Objectius:

Administració i auditoria

Temari:

Conèixer els conceptes de normalització, acreditació i certificación.Analizar i comprendre els diferents punts de la norma ISO 9001: 2015.Aprender a utilitzar la norma ISO 9001: 2015 en la implantació d’un sistema de gestió de la calidad.Conocer com es realitza una auditoria de sistema de gestió de calidad.Identificar els diferents costos de qualitat.