• Codi: 12895
  • Família Professional:
  • Duració: 25

 

Objectius:

Temari:

Conèixer com s’implanta la traçabilitat a l’empresa, sistemes de traçabilitat i identificació, l’etiquetatge de les matèries primeres alimentàries, millores dels sistemes de traçabilitat, la seguretat alimentària i gestionar una situació que es produeixi de crisi alimentària.