• Codi: UP3517-21-N
  • Família Professional: ESPECIALITZACIÓ
  • Duració: 50

 

Objectius:

Administració i auditoria

Temari:

• Comprendre la rellevància que té la captació i selecció de talent dins dels departaments de recursos humans de les organitzacions. • Aprofundir sobre la vinculació de l’reclutament i l’avaluació de les persones amb l’estratègia i els resultats d’una companyia. • Conèixer que entenem per reclutament o captació de talent. • Indagar sobre les diferents fases dins de l’procés de reclutament. • Saber quines són les diferents fonts per captar el talent i avaluar-les. • Comprendre que significa el reclutament 2.0 i com es realitza. • Conèixer els processos i fases de l’avaluació i selecció de personal i comprendre la seva rellevància en l’estratègia de Recursos Humans. • Ampliar coneixements sobre les diferents tècniques i vies per avaluar i presentar una candidatura. • Valorar els aspectes a tenir en compte tant per part de l’entrevistador com de l’ entrevistat. • Comprendre que entenem per competència, un perfil de competències per a un lloc i el diccionari de competències en una empresa. • Conèixer quins són els avantatges de seleccionar per competències. • Aprofundir sobre l’enfocament d’avaluació i selecció per competències o incidents crítics. • Comprendre què és la selecció per valors i què aporta a la nostra organització. • Saber què preguntes realitzar i com enfocar una entrevista quan estem avaluant i seleccionant per valors. • Entendre com ha influït la transformació digital en el reclutament i la selecció de personal. • Saber els avantatges que té aplicar el Big Data als recursos humans. • Conèixer quins són les tendències i reptes en avaluació i selecció de personal. • Prendre consciència de la necessitat com a professionals de recursos humans, d’adaptar-nos i ser flexibles als canvis en el mercat laboral i la societat.