• Codi: 12925
  • Família Professional:
  • Duració: 30

 

Objectius:

Temari:

– Integrar la política de Responsabilitat Social de les empreses com un àmbit d’intervenció sindical, així com adquirir coneixements dels criteris d’intervenció en la política de Responsabilitat Social i els principals estàndards per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat en les empreses, plantejant un enfocament sindical de la RSE que pugui permetre avançar en l’establiment de regulacions dirigides a aconseguir el compliment de drets laborals, socials, especialment en aquelles situacions en què es dóna una major desprotecció, i intentar establir els límits entre la negociació col·lectiva i l’RSE.
– Analitzar els elements i factors relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa.
– Conèixer les actuacions de Responsabilitat Social que les entitats poden realitzar en els diferents àmbits que conformen la mateixa.
– conèixer els diferents mecanismes de la Responsabilitat Social Corporativa que faciliten la seva implementació.
– Conèixer les diferents iniciatives realitzades en matèria de Responsabilitat Social corporativa i les entitats relacionades amb la sensibilització, el foment i la implementació de la RSC que les han impulsat.
– Integrar la política de Responsabilitat Social a les empreses.
– Conèixer els criteris d’intervenció en la política de Responsabilitat Social.
– Conèixer els grups d’interès amb els que poden comptar les empreses en la implementació de la RSC.