• Codi: CT1277
  • Família Professional: TEMÀTIC
  • Duració: 30

 

Objectius:

Administració i auditoria

Temari:

Elaborar els documents derivats de la retribució de la feina per compte d’altri Identificar, per a cada cas concret, el salari a aplicar d’entre els diferents tipus de salaris existents abril Interpretar, amb exactitud i precisió, els diferents conceptes pels quals les percepcions poden tenir un caràcter retributiu no salarial, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.