• Codi: UP3326-31-N
  • Família Professional:
  • Duració: 50

 

Objectius:

Administració i auditoria

Temari:

Conèixer els fonaments i importància de l’lideratge a nivell organitzacional. Distingir un equip i d’un grup. Comprendre la relació entre una gestió d’èxit i l’estil directiu empleat. Millorar l’estil de direcció propi. Conèixer en què consisteix un canvi organitzatiu i com pot ser. Preveure les resistències a el canvi que poden sorgir de cada persona i de l’organització. Planificar un canvi organitzatiu. Apreciar les exactes dimensions de l’conflicte en l’entorn empresarial. Distingir entre conflictes funcionals i disfuncionals Utilitza les característiques de cada conflicte per intentar resoldre-ho. Conèixer les barreres que impedeixen la comunicació Diferenciar conceptes claus de la comunicació interpersonal i intrapersonal. Aprofundir en les habilitats superiors de comunicació Conèixer la importància real de les reunions per a l’activitat d’una empresa. Distingir els elements i tipus de les reunions. Organitzar el procés complet d’una reunió. Saber gestionar el temps com a recurs per assolir objectius organitzacionals i personals, així com organitzar correctament l’agenda personal. Saber detectar aquelles situacions i pràctiques que “roben” temps. Saber gestionar correctament l’estrès.