• Codi: 424,877
  • Família Professional:
  • Duració: 8

 

Objectius:

En la nova societat de el coneixement en què vivim, les persones han passat a ser el principal actiu en totes les organitzacions. En aquestes circumstàncies, les empreses han de ser capaços de crear entorns professionals còmodes i confortables, que il·lusionin als que els utilitzen i aconsegueixin motivar i despertar el seu compromís entusiasta. qual

En aquest Curs d’Intel·ligència Emocional es repassen els principals fonaments de la intel·ligència emocional, i diferents aplicacions des d’un punt de vista pràctic per al treball i la millora de l’acompliment en les organitzacions. a

Temari:

    a

  • Conèixer què són les emocions a
  • Saber què significa realment la intel·ligència i les diferents dimensions de la Intel·ligència a
  • Proporcionar coneixements, habilitats i actituds perquè en l’exercici dels llocs de treball s’obtingui una millora de l’rendiment en termes d’eficàcia i de qualitat de servei prestat. a
  • Millorar o desenvolupar les competències emocionals, augmentant la satisfacció a la feina i millorant l’acompliment professional. a