• Codi: CT0266
  • Família Professional: TEMÀTIC
  • Duració: 15

 

Objectius:

compravenda

Temari:

Aplicar estratègies de resolució i negociació en diferents situacions de conflicte habituals en equips de comercials.