• Codi: 11723
  • Família Professional:
  • Duració: 30

 

Objectius:

Temari:

Conèixer de manera detallada els conceptes, característiques i estils de lideratge, així com les estratègies i habilitats per al desenvolupament efectiu de la seva acció.
– Identificar els conceptes, característiques i aspectes més rellevants en relació a l’lideratge. < br /> – Analitzar els diferents tipus de lideratge segons les habilitats i comportaments presents.
– Identificar les habilitats bàsiques d’un líder durant el desenvolupament de la seva pràctica professional.
– Conèixer diferents estratègies i mètodes en la gestió de grups com a líder d’una empresa.