• Codi: 425,596
  • Família Professional:
  • Duració: 8

 

Objectius:

La motivació és un dels elements fonamentals que cal considerar a l’tractar la problemàtica de les relacions humanes, de manera que necessitem ser capaços d’identificar quan una persona està motivada o no ho està , i com es desenvolupa el procés de la motivació. qual

Aprendrem com motivar eficaçment als nostres col·laboradors, i desenvoluparem les habilitats i destreses que ens permetin optimitzar les nostres fortaleses per resultar altament motivadors, tant en relació a el desenvolupament de les nostres pròpies tasques, com en la incentivació dels altres. a

Temari:

    a

  • Aprendrem a conèixer-nos a nosaltres mateixos ia comprendre per què fem les coses. a
  • Conèixer quins mecanismes intervenen i influeixen en la motivació de les persones < br>
  • Establir una sèrie de receptes per motivar ja no només als nostres nous empleats sinó també a si mateix. . a
  • Comprendre com afecten la visió, els valors i l’establiment d’objectius d’una organització en la motivació de les persones que treballen a la mateixa. a
  • Conèixer els processos de desmotivació. a a