• Codi: 376,797
  • Família Professional:
  • Duració: 60

 

Objectius:

Temari:

Adquirir coneixements i habilitats que permetin organitzar i gestionar d’una manera eficaç el temps de treball.