• Codi: 10374
  • Família Professional:
  • Duració: 65

 

Objectius:

Temari:

A través d’l’estudi d’aquest manual, pretenen aconseguir els següents objectius:

– Conèixer què és la programació neurolingüística i com poden ser aplicades les seves eines en els diferents àmbits de l’empresa.
– Comprendre com les persones construeixen la seva realitat i quins són els mecanismes de pensament que condicionen els comportaments.
– Analitzar l’estil comunicacional propi i dels interlocutors.
– Desenvolupar habilitats per percebre més, manejar informació i gestionar correctament les emocions pròpies i dels seus interlocutors.
– Aportar eines per millorar la comunicació interpersonal, dins d’un equip i cap als subordinats.
– millorar la motivació individual i grupal en el treball.
– Proporcionar habilitats per al lideratge i la direcció d’equips.
– Aprendre a definir objectius eficaços.
– Millorar les habilitats de negociació.
– Desenvolupar habilitats per afrontar processos de canvi i noves situacions.
– Aportar eines per detectar les necessitats dels clients en un procés de venda.
– Descobrir els mecanismes que utilitzen la publicitat i el màrqueting per vincular-se emocionalment amb els clients.