• Codi: CT0265
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 15

 

Objectius:

Calcular i definir la força de vendes i les característiques de l’equip comercial d’acord amb uns objectius comercials i pressupost definits prèviament.

Temari:

1. Definició i conceptes clave.2. Establiment dels objectius de venta.3. Predicció dels objectius de ventas.4. El sistema de direcció per objectius.