• Codi: CT2731
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 20

 

Objectius:

Determinar l’estil de lideratge i motivació a adoptar en les diferents relacions amb la xarxa de venda Realitzar presentacions de diferents tipus de productes i serveis a la xarxa de venda, aplicant tècniques de comunicació verbal i no verbal adequades i utilitzant, si escau aplicacions informàtiques de presentació.

Temari:

1. Xarxa de ventas.2. Estils de lideratge i persuasió aplicables a la xarxa de ventas.3. Tècniques de motivació a vendedores.4. Formació a venedors i prescriptors.