• Codi: CT0757
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 15

 

Objectius:

Definir les variables i utilitats disponibles a Internet -pàgines web, servidors i programari a nivell usuari-per a la comercialització en línia de diferents tipus de productes i serveis.

Temari:

1. Les relacions comercials a través de Internet.2. Utilitats dels sistemes online.3. Models de comerç a través de Internet.4. Servidors en línia