• Codi: AF0031-N
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 75

 

Objectius:

Aplicar les tècniques adequades a la venda de productes i serveis a través dels diferents canals de comercialització diferent de Internet.Aplicar les tècniques de resolució de conflictes i reclamacions seguint criteris i procediments establecidos.Aplicar procediments de seguiment de clients i de control de l’servei post -venda.

Temari:

UD1. Processos de Venta.1.1. Tipus de venta.1.2. Fases del procés d’venta.1.3. Preparació de la venta.1.4. Aproximació a l’cliente.1.5. Anàlisi del producte / servicio.1.6. El argumentari de ventas.UD2. Aplicació de Tècniques de Venta.2.1. Presentació i demostració del producte / servicio.2.2. Demostracions davant d’un gran nombre de clientes.2.3. Argumentació comercial.2.4. Tècniques per a la refutació de objeciones.2.5. Tècniques de persuasió a la compra.2.6. Vendes cruzadas.2.7. Tècniques de comunicació aplicades a la venta.2.8. Tècniques de comunicació no presenciales.UD3. Seguiment i Fidelització de Clientes.3.1. La confiança i les relacions comerciales.3.2. Estratègies de fidelización.3.3. Externalització de les relacions amb clients: telemarketing.3.4. Aplicacions de gestió de relacions amb el client (CRM) .UD4. Resolució de Conflictes i Reclamacions Propis de la Venta.4.1. Conflictes i reclamacions en la venta.4.2. Gestió de queixes i reclamaciones.4.3. Resolució de reclamacions.