• Codi: AF0032-N
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 50

 

Objectius:

Definir les variables i utilitats disponibles a Internet -pàgines web servidors i programari a nivell usuari-per a la comercialització en línia de diferents tipus de productes i servicios.Adoptar criteris comercials en el disseny de pàgines per a la comercialització aplicant tècniques de venda adecuadas.Aplicar procediments de seguiment i atenció a client seguint criteris i procediments establerts en les situacions comercials en línia.

Temari:

UD1. Internet com a Canal de Venta.1.1. Les relacions comercials a través de Internet.1.2. Utilitats dels sistemes online.1.3. Models de comerç a través de Internet.1.4. Servidors online.UD2. Disseny Comercial de Pàgines Web.2.1. L’internauta com a client potencial i real.2.2. Criteris comercials en el disseny comercial de pàgines web.2.3. Botigues virtuales.2.4. Mitjans de pagament en Internet.2.5. Conflictes i reclamacions de clientes.2.6. Aplicacions a nivell usuari per al disseny de pàgines web comercials: gestió de continguts.