• Codi: CT1262
  • Duració: 15
  • Família Professional: FINANCES

 

 

Objectius:

Explicar el concepte de desviació i els diferents tipos.Analizar les desviacions produïdes en l’execució de l’pressupost mestre mitjançant la seva comparació amb les ràtios i índexs de control de referència detectant les seves mesures correctores.

 

Temari:

1. Concepte de Desviació i Tipología.1.1. Resultat real / Resultat previsto.2. Origen de les desviaciones.2.1. Desviacions per causes internas.2.2. Desviacions per causes externas.2.3. Desviacions aleatorias.3. Mesures correctores per establir l’equilibri presupuestario.3.1. Identificació de les causas.3.2. Delimitació de responsabilidad.3.3. Correcció de variables.