• Codi: CT1408
  • Duració: 25
  • Família Professional: FINANCES

 

 

Objectius:

Explicar els llibres obligatoris que estableix la legislació de l’IVA.Cumplimentar els llibres auxiliars d’IVA i de béns d’inversió aplicant la normativa de l’impost.

 

Temari:

1. Operacions subjectes, no subjectes i exemptes a l’imposat.2. Tipus d’IVA vigents a Espanya.3. Comptabilització de l’IVA.4. L’IVA en les operacions intracomunitarias.5. Liquidació de l’impost.