• Codi: 302,976
  • Duració: 45
  • Família Professional: GESTIÓ PROJECTES

 

 

Objectius:

PMP® (Project Management Professional) és la certificació en Direcció de Projectes més reconeguda a nivell internacional i apreciada pels professionals de Direcció de Projectes, ja que els acredita com a portadors dels coneixements, habilitats i experiència necessàries per gestionar Projectes dins de qualsevol entorn d’una organització o indústria. qual

Aquest curs està orientat als estàndards que dicta el Project Management Institute – PMI® – en el seu llibre “a Guide to the Project Management Body of Knowledge “conegut en espanyol com” Guia dels Fonaments de la Direcció de Projectes “PMBOK® qual

El curs està estructurat en 12 unitats didàctiques, a través de les quals es pretén brindar a l’alumne d’una perspectiva àmplia i profunda sobre la Direcció de Projectes, avaluant els diferents processos de gestió de Projectes a les 5 fases de el Projecte: Iniciació, Planificació, Execució, Seguiment i Control i Tancament.  a

 

Temari:

Aquest curs té com a objectiu preparar als participants en els conceptes, tècniques i eines de gestió de projectes utilitzant el marc de referència i les bones pràctiques proposades en el Project Management Body Of Knowledge PMBOK © de l’Project Management Institute®, que és l’organització que a nivell mundial promou i certifica en la disciplina de Gerència de Projectes com PMP. a