• Codi: UP3354-58-N
  • Duració: 50
  • Família Professional: GESTIÓ PROJECTES

 

 

Objectius:

Administració i auditoria

 

Temari:

Aprofundir en el concepte de projecte i en els factors i fases que el componen Conèixer millor la figura de l’Project Management i quines són les seves funcions Descobrir quins sónels stakeholders interns i externs que solen estar vinculats a un projecte Conèixer amb més detall els processos de cada fase de planificació de el projecte. Aprofundir en el concepte de direcció de la integració. Conèixer les diferents fases i processos de la direcció i terminis, costos i qualitat. Descobrir les tècniques i eines més usades en la direcció i terminis, costos i qualitat. Aprofundir en els conceptes bàsics que el Project Manager necessita conèixer. Aprofundir en la direcció de recursos humans Riscos i compres. Descobrir com desenvolupar i gestionar un equip. Aprendre a identificar els regs, analitzar-los i realitzar un pla de resposta davant d’ells. Conèixer el funcionament de el pla de compres i de l’administració de contractes.