• Codi: CT2192
  • Duració: 20
  • Família Professional: IMPOSTOS

 

 

Objectius:

Precisar els terminis i procediments de declaració – liquidació dels Impostos que afecten l’operativa internacional.Identificar els tipus impositius aplicables en l’IVA en operacions de comerç internacional.

 

Temari:

1. Conceptes bàsics de l’IVA.2. Tipus d’operacions subjectes a IVA.3. L’IVA en les operacions intracomunitarias.4. L’IVA en les operacions amb tercers països: Importaciones.5. L’IVA en les operacions amb tercers països: Exportaciones.6. L’IVA en les operacions especials.