• Codi: CT1159
  • Duració: 20
  • Família Professional: IMPOSTOS

 

 

Objectius:

Administració i gestió

 

Temari:

Administració i auditoria