• Codi: CT1380
  • Duració: 10
  • Família Professional: LOGISTICA

 

 

Objectius:

Logística comercial i gestió de l’transport

 

Temari:

Diferenciar els factors que intervenen en la gestió i control d’inventari de la cadena de subministrament, assenyalant les mesures correctores que garanteixin el nivell adequat d’aprovisionament dels diferents programes de producció Analitzar les conseqüències econòmiques de la integració de la gestió de l’estocs en el sistema d’aprovisionament logístic de l’empresa.