• Codi: CT1378
  • Duració: 15
  • Família Professional: LOGISTICA

 

 

Objectius:

Logística comercial i gestió de l’transport

 

Temari:

Utilitzar les tècniques de planificació i control de projectes, identificant les fases i / o activitats tenint en compte l’estimació dels temps programats Explicar les diferents tècniques de programació i representació de diagrames de flux: PERT-CPM i Gantt entre d’altres Controlar el nivell de aprovisionament i de producció / distribució que permeti solucionar els problemes sorgits davant factors crítics.