• Codi: CT1381
  • Duració: 10
  • Família Professional: LOGISTICA

 

 

Objectius:

Logística comercial i gestió de l’transport

 

Temari:

Avaluar els costos d’inventari generats en l’emmagatzematge de materials i productes en un sistema de producció / aprovisionament Aplicar procediments de valoració d’existències aplicant mètodes PMP, FIFO i LIFO i comparant els resultats obtinguts.