• Codi: AP5117
  • Duració: 40
  • Família Professional: OFIMATICA

 

 

Objectius:

desenvolupament

 

Temari:

• Aprendre a realitzar presentacions eficaces i espectaculars obtenint el màxim rendiment de el programa sense necessitat de coneixements previs. • Conèixer i utilitzar els diferents elements que es poden incorporar en una presentació de powerpoint: imatges, textos, objectes, organigrames, gràfics, taules i dibuixos . • Aprendre a configurar l’animació d’una presentació utilitzant tots els recursos existents en el programa: efectes, sons, pel·lícules, vídeos. • Dissenyar presentacions complexes.