• Codi: AP0390
  • Duració: 40
  • Família Professional: OFIMATICA

 

 

Objectius:

desenvolupament

 

Temari:

Adquirir els coneixements necessaris per a utilitzar el programa word 2016 en el procés de disseny, edició i impressió de documents relacionats amb l’activitat professional desempeñada.Aprender a incorporar imatges en els documents ja tractar-les per a la seva correcta visualització, així com altres elements com a textos artístics, organigrames, gràfics estadístics, etc.Conocer les tècniques que milloren la imatge dels documents realitzats, incorporant vinyetes, encapçalats a peu de pàgina, inserint taules, etc i les tècniques d’edició avançada com ara macros, formularis, hipervincles, etc.