• Codi: 188,618
 • Duració: 30
 • Família Professional: PREVENCIÓ

 

 

Objectius:

En aquest curs l’alumne aprendre & agrave; els conceptes b & agrave; sics sobre seguretat i salut en el treball i li servir & agrave; com a base per millorar les condicions de la seva vida laboral. Tamb & eacute; n veurem els riscos espec & iacute; fics que hi ha a les oficines i ens endinsarem en matèria de prevenci & oacute; i primers auxilis. a

 

Temari:

A l’realitzar aquest curs, l’alumne adquirir & agrave; les següents habilitats i coneixements: qual

  a

 • Saber cu & agrave; n les lleis que fonamenten les normatives sobre Prevenci & oacute; i seguretat. a < li> Conèixer cu & agrave; els són els drets i obligacions d’empresaris i treballadors. a
 • Estudiar l’estructura de sistema de prevenci & oacute; a l’empresa i qui & eacute; ons el formen. < br>
 • Cu & agrave; n les condicions de treball i els factors de risc implicats en un lloc. a
 • Analitzar les diferents t & eacute; cniques d? avaluaci & oacute; de ​​riscos.
 • Estudiar les diferències entre els diferents tipus de servei de prevenci & oacute;. a
 • Conèixer les diferents estratègies i t & eacute; cniques de prevenci & oacute; i seguretat.
 • Comprendre cu & agrave; n les condicions generals de seguretat. a
 • Estudiar els espais de treball i les zones perilloses dels mateixos. a
 • Qu & eacute; condicions han de complir les zones de tr & agrave; nsit i les instal·lacions dels locals de treball. a
 • Conèixer cu & agrave; n les condicions i serveis d’ordre i higiene en el lloc de treball. a
 • Material necessari i instal·lacions de primers auxilis a la feina. a
 • Cu & agrave; n les mesures b & agrave; siques de seguretat en la utilitzaci & oacute; de ​​m & agrave; quines i eines . a
 • Concepte i principis de ergonomia & iacute; a en els llocs de treball. a
 • Estudiar c & oacute; mo es vigila la salut dels treballadors.
 • Comprendre les diferències entre malaltia professional i accident laboral. a
 • Comprendre c & oacute; mo afecta el medi ambient als treballadors i c & oacute; mo es protegeix.
 • Nocions b & agrave; siques de primers auxilis. a a