• Codi: AP0242-N
  • Duració: 75
  • Família Professional: PREVENCIÓ

 

 

Objectius:

Prevenció de riscos laborals

 

Temari:

Conèixer la normativa de prevenció de riscos laborals pel que fa a organització de la prevenció, facultats i competències, obligacions i responsabilidades.Adquirir la capacitat necessària per desenvolupar el treball de forma més segura, establint unes normes bàsiques de seguretat i buscant de forma activa la millora d’aspectes com les deficiències ergonomicoposturals, evitar la pol·lució en l’ambient, etc.Conocer els conceptes bàsics de seguretat i salut (risc laboral, malaltia professional, accident de treball, o altres patologies derivades de la feina) i els sistemes elementals de control de riscos que s’han d’utilitzar, tant en la prevenció integrada, com en una protecció col·lectiva o individual.Adquirir els coneixements necessaris per actuar correctament en cas d’emergencia.Conocer els riscos i les mesures preventives en el transport de mercaderies per carretera.