• Codi: 136011
  • Duració: 6
  • Família Professional: PREVENCIÓ

 

 

Objectius:

En aquest curs formatiu veurem la definició d’ergonomia, objecte i àmbit d’actuació, analitzant les característiques que afecten el disseny dels productes o processos de producció. Així mateix, analitzarem les principals causes de la càrrega mental i l’estrès. Qual Finalment analitzarem el disseny de el lloc de treball des del punt de vista ergonòmic per al correcte ús dels principals elements que el conformen, i en particular l’ús de PVDs.

 

Temari: