• Codi: 86,870
 • Duració: 20
 • Família Professional: PREVENCIÓ

 

 

Objectius:

Aquest curs ens permetre & agrave; aprendre tot el necessari sobre les condicions de seguretat i salut, així & iacute; com els drets i obligacions dels treballadors i empresaris en la prevenci & oacute; de ​​riscos laborals de l’Sector Transport. qual

Obtindrem un coneixement b & agrave; sic de el sector, les activitats professionals tipus i la normativa de referència. Aprofundirem en els elements relacionats amb el conductor, el veh & iacute; cul i la conducció & oacute;. qual

Coneixerem amb detall tots els riscos espec & iacute; fics dels professionals de la carretera, detallant la forma de prevenir i evitar-los i la manipulació & oacute; de ​​càrregues i els efectes sobre el treballador de la càrrega mental. Ens endinsarem en la prevenci & oacute; d’alguns accidents en carretera, en concret els relacionats amb les ca & iacute; des i l’exposici & oacute; na contactes el & eacute; ctrics, etc.. a

 

Temari:

  a

 • Proporcionar el marc conceptual i legislatiu b & agrave; sic en Prevenci & oacute; i Seguretat en el sector de l’transport a
 • Facilitar una entesa global de l’activitat laboral de el sector de l’transport per carretera Identificar els factors de risc (generals i espec & iacute; fics) en el Sector de l’transport a
 • Definir responsabilitats, obligacions, drets i deures Identificar els principals riscos: mec & agrave; nics, atropamientos, ca & iacute; des, atropellaments i cops durant la conducció & oacute;. a
 • Estimar la gravetat dels riscos derivats de la conducció & oacute;: postures, vibracions, sorolls, etc. a < li> Analitzar les conseqüències de la fatiga i les normes adequades per prevenir-la. a
 • Comprendre la es & ntilde; senyalitzaci & oacute; ne identificaci & oacute; de ​​càrregues i veh & iacute; culs. a < li> Distingir tant les normes de prevenci & oacute; de ​​riscos en el transport escolar, com les de seguretat aplicables en el transport de mercanc & iacute; as perilloses. a
 • Conèixer els aparells i eines de registre i el seu funcionament: el tac & oacute; graf. a
 • Entendre la praxi de prevenci & oacute ; n, protecci & oacute; i actuaci & oacute; davant els riscos d’explosi & oacute; ne incendi. a
 • Conèixer les actuacions de Primers Auxilis. a a