• Codi: 422,646
  • Duració: 2
  • Família Professional: PROGRAMACIÓ / WEB

 

 

Objectius:

La desconnexió digital és un tema cada dia més important en la nostra societat actual. Les noves tecnologies ens permeten estar connectats i localitzables les 24 hores del dia, pel que fa aspectes tant positius com negatius. qual

El dret a la desconnexió digital és el dret que tenen els treballadors a no connectar-se a cap dispositiu electrònic de caràcter professional durant els períodes de vacances i descans. Fa referència en concret a smartphones, tablets o ordinadors portàtils proporcionats per l’empresa als treballadors així com a comptes de correu professionals.

 

Temari:

Durant aquest curs estudiarem la desconnexió digital i els seus avantatges per al treballador i l’empresa. a més, veurem com s’engloba en el marc de la nova LOPDGDD i coneixerem algunes de les recomanacions per a una correcta desconnexió digital.