• Codi: 15752
  • Duració: 60
  • Família Professional: PROGRAMACIÓ / WEB

 

 

Objectius:

 

Temari:

– Crear i aplicar dinàmiques de joc.
– Aprendre aspectes de disseny de sistemes gamificados.
– Aprendre a conèixer contextos i formes en què aplicar recursos de gamificació.
– Comprendre la rellevància de el joc en entorns poc lúdics.