• Codi: 106,047
  • Duració: 50
  • Família Professional: PROGRAMACIÓ / WEB

 

 

Objectius:

Visual Basic és avui dia un dels llenguatges de programació més populars de el món. A principis dels anys 90 Microsoft va revolucionar el desenvolupament d’aplicacions per a Windows amb la presentació de la primera versió de Visual Basic, llenguatge que avui en dia s’ha convertit en el més usat per als programadors que tenen el sistema operatiu Windows com a objectiu. Visual simplifico en el món de la programació les tasques que abans eren molt àrdues. pel qual es Des de llavors la informàtica ha canviat molt, i òbviament el desenvolupament d’aplicacions també i per conseqüència Visual Basic s’ha acoblat a aquests canvis fins a tenir avui dia la versió .NET amb la qual treballarem en el nostre curs. qual s’anuncia Aquesta versió recull tant els conceptes bàsics com avançats de el programa

 

Temari:

L’objectiu general d’el curs és aconseguir que l’alumne sigui capaç de conèixer el funcionament de Visual Basic .NET començant pels conceptes més bàsics fins als avançats.