• Codi: 101
  • Duració: 60
  • Família Professional: QUALITAT

 

 

Objectius:

 

Temari:

Conèixer les necessitats i exigències legislatives en matèria de