• Codi: 16577
  • Duració: 60
  • Família Professional: QUALITAT

 

 

Objectius:

 

Temari:

– Adquirir coneixements sobre el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) per contribuir a la seva implantació, control i seguiment i ser capaç d’aplicar les accions preventives i / o correctives necessàries per eliminar el risc o reduir-lo a nivells acceptables, d’acord amb la legislació vigent i adaptant-se en tot moment a el sector en el qual es desenvolupa l’activitat.
– Conèixer les bases, etapes, avantatges i problemes, àmbit d’implantació i límits, seguiment i vigilància de sistema APPCC.
– Establir un disseny que garanteixi la implantació i seguiment de sistema APPCC.
– Adquirir coneixements sobre el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) en base a les necessitats o principis a cobrir.
– Conèixer la normativa específica vinculada a la implantació i seguiment de sistema APPCC en base als sectors específics corresponents a totes les àrees professionals descrites per l’Institut Nacional de la Qualificacions (INCUAL) corresponents a les famílies d’indústria alimentària i hostaleria.