• Codi: 12895
  • Duració: 25
  • Família Professional: QUALITAT

 

 

Objectius:

 

Temari:

Conèixer com s’implanta la traçabilitat a l’empresa, sistemes de traçabilitat i identificació, l’etiquetatge de les matèries primeres alimentàries, millores dels sistemes de traçabilitat, la seguretat alimentària i gestionar una situació que es produeixi de crisi alimentària.