• Codi: CT1274
  • Duració: 20
  • Família Professional: RRHH

 

 

Objectius:

Administració i auditoria

 

Temari:

Aplicar la normativa laboral, sindical i fiscal en els diferents àmbits d’actuació en l’administració, gestió i control dels recursos humans Aplicar la normativa vigent en els processos de contractació dels recursos humans.