• Codi: CT0238
  • Duració: 25
  • Família Professional: RRHH

 

 

Objectius:

Administració i auditoria

 

Temari:

Identificar la documentació derivada de l’procés de contractació, finalització i altres variacions de la situació laboral, així com els mitjans informàtics més habituals.