• Codi: CT1293
  • Duració: 10
  • Família Professional: RRHH

 

 

Objectius:

Administració i auditoria

 

Temari:

Aplicar, al seu nivell, les tècniques d’orientació i motivació a l’canvi, que es projectin o produeixin en el seu entorn de treball.