• Codi: 10298
  • Duració: 15
  • Família Professional: RRHH

 

 

Objectius:

 

Temari:

– Conèixer Què és la Responsabilitat Social Corporativa i els seus conceptes bàsics aplicats a l’àmbit empresarial.
– Capacitar els alumnes i les alumnes de el curs en el maneig d’eines relacionades amb la Responsabilitat Social Corporativa.
– informar / conèixer les eines que es poden utilitzar per planificar, gestionar i avaluar la Responsabilitat Social Corporativa.