• Codi: 10471
  • Duració: 50
  • Família Professional: SOFT SKILLS

 

 

Objectius:

 

Temari:

– Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i planificació dels recursos humans d’una empresa.