• Codi: CT0266
  • Duració: 15
  • Família Professional: SOFT SKILLS

 

 

Objectius:

compravenda

 

Temari:

Aplicar estratègies de resolució i negociació en diferents situacions de conflicte habituals en equips de comercials.