• Codi: 361,566
  • Duració: 100
  • Família Professional: SOFT SKILLS

 

 

Objectius:

 

Temari:

Conèixer i desenvolupar tècniques i habilitats directives, que afavoreixin un adequat lideratge, l’acompliment de tasques i responsabilitats d’alta direcció en les organitzacions i grups de treball. Adquirir coneixements i habilitats que permetin gestionar el risc i prendre decisions en entorns canviants. Motivar i dirigir equips, planificar estratègicament, gestionar el treball en equip a