• Codi: CT1296
  • Duració: 15
  • Família Professional: SOFT SKILLS

 

 

Objectius:

Administració i auditoria

 

Temari:

Aplicar les tècniques i habilitats de lideratge per afavorir la integració i l’eficiència de la feina en equip i impedir l’aparició de conflictes Aplicar, al seu nivell, les tècniques de lideratge per optimitzar les relacions de treball en equip.