• Codi: 11593
  • Duració: 30
  • Família Professional: SOFT SKILLS

 

 

Objectius:

 

Temari:

Desenvolupar les habilitats i destreses que permeten el desenvolupament de la motivació i l’automotivació, aplicant els mecanismes que influeixen i intervenen en cada un dels processos.
– Analitzar el procés motivacional per a una adequada comprensió de com motivar i motivar-se a un mateix, tenint en compte les emocions i la pròpia voluntat.
– Identificar les diferents teories relacionades amb la motivació.
– Analitzar els diferents tipus de motivació i les habilitats necessàries per a la seva aplicació tant en el àmbit laboral com personal.