• Codi: 424,797
 • Duració: 6
 • Família Professional: SOFT SKILLS

 

 

Objectius:

La negociació és una activitat que es manifesta en totes les relacions importants d’una organització. És una activitat vital i estratègica que, d’una banda, permet obtenir millors resultats i, de l’altra, permet solucionar en forma més eficient problemes o disputes dins de les relacions amb tercers. qual

en aquest curs es presenten algunes de les principals eines que ens ajudaran a desenvolupar les nostres habilitats de negociació, complementant-se amb un gran nombre de suggeriments, idees, pràctiques i fins i tot receptes, que el converteixen en el més complet programa de formació per a convertir-se en un expert en l’àmbit de la negociació. a

 

Temari:

  a

 • Comprendre i identificar els elements fonamentals de la negociació dels acords. a
 • Ser capaços de reconèixer els interessos de les parts en una negociació i sobre aquesta base buscar opcions que satisfacin les pretensions d’ambdues. a
 • Comprendre i aplicar el concepte fonamental de la negociació dels acords, és a dir, l’art de solucionar problemes de manera conjunta entre les parts negociadores.
 • Analitzar l’origen i les causes dels conflictes, així com l’impacte intern i extern des de diferents perspectives. a
 • Aprendre a optimitzar el factor comunicació davant de situacions de conflicte. a
 • Aprendre a utilitzar les estratègies adequades per a la resolució constructiva de conflictes. a
 • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables per a totes les parts, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés. a
 • Aprendre a def InIR els objectius mínims i màxims per a la resolució de conflictes ia seguir l’estratègia més adequada per aconseguir arribar a un acord favorable. a