• Codi: 376,797
  • Duració: 60
  • Família Professional: SOFT SKILLS

 

 

Objectius:

 

Temari:

Adquirir coneixements i habilitats que permetin organitzar i gestionar d’una manera eficaç el temps de treball.