• Codi: AF0033-N
  • Duració: 50
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Aplicar tècniques d’organització i gestió de l’magatzem de diferents tipus d’establiments comercials en funció de criteris prèviament definits.

 

Temari:

UD1. Gestió d’Estocs i Inventarios.1.1. Característiques i conservació de productos.1.2. Classificació d’estocs: Classificació ABC.1.3. Rotació de productes: concepto.1.4. Inventario.1.5. La pèrdua desconeguda: concepte i causas.1.6. Gestió de l’aprovisionamiento.1.7. Control de inventarios.1.8. Innovacions tecnológicas.UD2. Emmagatzematge i Distribució interna de Productos.2.1. El magatzem: concepte i finalidad.2.2. Procés organitzatiu de l’emmagatzematge de productos.2.3. Criteris de almacenaje.2.4. Distribució interna i pla de l’almacén.2.5. Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem.